Saturday, March 20, 2010

எனது முதல் அறிமுகம்


அனைத்து தமிழ் படைப்பாளிகளுக்கும்

தோழன் செந்தில்குமாரின் வணக்கங்கள்.........


சில வரிகள்

என் தாய் (மொழி)க்கு

பிரம்மனின் பிழையில்லா

பிம்பம் நி

கோவில்களில் இல்லா

கருவறை நி...............


Tamilish